Mustafa Çolak


Tarihle Yaşayan Şehir “SİVAS”


Sivas erken dönemlerden itibaren bir çok medeniyete  ev sahipliği yapmış çok önemli Kültürel Varlıklara sahip bir şehrimiz.
Bu şehirde Hititler,Roma İmparatorluğu,Bizans İmparatorluğu,Anadolu Selçuklu Devleti ,Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerine ait izler bu şehirde ve şehrin çevresinde kendini göstermektedir. Bu önemli bir özelliktir çünkü bu kadar iç içe olan farklı kültürel toplumların bir arada olması ve bu kültürel dokuların ülkemiz turizmine kazandırılması çok önemli bir detaydır . Ancak bu izleri dahada belirgin kılmak ve kent turizmine kazandırmak için yapılması gereken çalışmalar elbette gereklidir. Bu çalışmaları birden 
bire yapmak ise kolay değildir ancak her meyvenin bir olgunlaşma dönemi ve ağaçtan toplanma dönemi vardır. Sivas şu an “Kent Turizmi” ve “Kültürel Varlıklar “ için böyle bir dönemden geçmektedir. Bu çalışmaların içinde taşınamaz Kültür Varlıklarının onarımı ve turizme kazandırılmasının yanı sıra Arkeolojik kazı çalışmalarıda önemli bir yer tutmaktadır.
Gerek Sivas şehir merkezi gerekse ilçelerinde devam eden kazı çalışmaları mevcuttur ,bu kazılar Sivasın Tarihine ve kültürüne önemli katkılar sağlamanın yanı sıra çıkan arkeolojik veriler kent tarihi için önemli bir yere sahiptir ve bu kalıntıların özenle sergilenmesi gerekmektedir. Özellikle Sivas Şehir Merkezinde devam eden Sivas Kale Projesi Kültür ve Turizm anlamında Sivas’a katkı sağlayacak bir projedir ve bu projenin kente katma değerini zaman geçtikçe toplum olarak daha iyi anlayacağımızı düşünmekteyim. Burada yapılan konaklardan oluşturulmak istenen mahalle dokusu ve devam eden Arkeolojik kazılar kent merkezi için önem arz etmektedir ve çalışmaların ivedililikle devam etmesi gerekmektedir.
Kent için önemli olan diğer bir Kültür ve Turizm Projesi ise  “Aziz Vlas” projesidir. Bu proje Sivas’a uluslararası Kültür ve Turizm sahnesinde önemli bir noktaya taşıyacağını düşünmekteyim. 
Bunların yanı sıra kent için önemli bir nokta olan Pulur Mahallesinde yer alan “Pulur Höyüktür” şehir merkezinde yer alan bu Arkeolojik alanında bir an önce gerekli çalışmaların başlayıp şehir turizmine kazandırılması önem arz etmektedir. Gerekli kurum ve kuruluşları buradaki çalışmaların başlaması için göreve davet ediyoruz bu vasıtayla .
İlçelerimizde yer alan Kültürel Varlıklarımız ve Arkeolojik alanların ise bir an önce ilçelerimize kazandırılması için bilir kişiler eşliğinde çalışmalar yapılması gerekmektedir bu çalışmalar ilçelerimiz için Sosyo-Kültürel anlamda gelişim göstermeleri şüphesiz bir gerçektir.
Unutmayalım ;
Geçmişin yıkıntıları , bugünün uyarılarıdır…

YAZARLAR