Zeliha Koç


İNSANLIK HASTA


Ölüyor 
Öldürülüyor 
Dün de öldüğü gibi
Bugünde öldürülüyor insanlık 
Güç ihtiras yarışında  
Bilim ilerlemiş olsa da insanlık daha da geriliyor 
İnsan insanı öldürüyor 
Ölüyor insanlık biterek bu çağda  
Ölüyor
Aç 
Sefil 
Her savaşa    
İnsanlık Sürgün ediliyor
Sürgün ediliyor 
Yok etmek için başka coğrafyalara
Çizgileri siliniyor sınırların
Yeni ülkeler sıralanıyor
İnsanlığın gömüldüğü topraklarda  
Ölüyor 
Canı acıtılıyor 
Yaralanıyor
Kandırılıyor 
Dağa kaldırılıyor çocuk yaşta
Beyni yıkanıyor
Yarını öldürülüyor bilinmez yollarda 
Ölüyor  
Satılıyor
Parayla 
Pulla 
Kâğıtla 
Senetle 
Namussuzca
Etinden tırnağına kadar dönüştürülüyor hayvana 
Öldürülüyor 
İnsanlık
Sesi çıkmıyor
Kulağı duymuyor 
Gözü görmüyor
Kolu tutmuyor 
Eli uzanmıyor 
Gövdesi kalkmıyor ayağa 
Kalkamıyor 
İnsanlık hasta
Zeliha Koç
Yeni dünyada insan diyelim

YAZARLAR