Ahmet Kemal


III.MAHALLE


Başlık roman,hikaye ismine benzese de, içinden çok hikaye çıkacak gündemimizdeki bir konu anlatılacaktır.

Siyasi retorikte yerini alan "mahalle" ve ötekileştirme sıfatlarıyla günlük yaşamdan siyasi düşünme ve davranış kalıplarını içine alan bu kavramı biraz irdeleyelim.

Yazıda birinci mahalle  modern-laik "muhafazakar"-yaşam ve dış görünüşünde liberalleri tarif ederken, ikinci mahallede;yenilikçi- gelenekçi"muhafazakar"- talepte liberal ,davranan kesimi anlatmaktadır.

Burada fiilen olmayan ,ama zihinsel var olan üçüncü mahalleyi ,gerekliliğini ve olabilirliğini açacağız.

Cumhuriyetle beraber merkezi tarif eden birinci mah. 70´lerde başlayan kente göç,80´lerde Özal ile ekonomik kazanımlarla hızlanırken ,son 10 yılda ,sürecin doğal sonucu da olarak, kesintisiz iktidarın da desteğiyle kırsal  ve kenarların merkezi talep ederek ,aslında pastaya ortak olmasıyla rahatsızlıklarını kültürel semboller üzerinden yapmaktadır. Buradaki patırtının büyüklüğü  makam-para : güç pastasındaki paylarının azalması ,hatta sonraki nesillerde bitmesidir.

Merkeze yerleşmekte olan 2. mahallenin sakinleri , artık öykündükleri bu alemin yaşayış kalıplarını,aslında batı kaynaklı, kendi kültürleriyle harman-sentez yaparak ,haklı bir rövanş gösterisiyle de yaşamaktadır.Misal ; önüne  islami -dini-alternatif sıfatlar koyarak ,bankacılık-defile-otel-eğlence mekanı gibi...Sistem,eylem,mekan aynı sıfat yeni...

Yat´ a binilecek ,ama haşemayla , Paris ´e gidilecek lux lokantada;masa da bordeux şarabı yerine evian su içilecek.Örnekleri çoğaltabilirsiniz.Buraya kadar üç aşağı beş yukarı bilinen şeylerin tekrar tesbitini yaparak önümüzdeki süreçte ,belki de ; ortak yaşama modelinin anahtarı olan 3. mahalleyi tanımaya çalışalım,zihinlerde ki arka planı anlayarak.

Yeni mahallenin kurucuları ; sadece bu iktidarı hatırlayan ,dolayısıyla iki taraf içinde rövanşist  duyguları ol[a]mayan 

20 li yaş gurubu olacaktır, her türlü zıtlığa rağmen.Zira 25 yaş üstüyle ,bunların arasında Türkiye siyaseti algısı bir kuşak farkı kadardır.

YAZARLAR