Bugün, 28 Eylül 2021 Salı

Tacettin Kepenek


"MUSA ARANIYOR"

Tacettin KEPENEK Yazdı...


Allah-u Teâlâ, Kuran-ı Kerim, Bakara suresinde İsrail oğullarından sıkça bahseder. Yahudilere atfen “Benim ahdime, zalimler nail olamaz” buyurur. (Elmalılı Hamdi Yazır meali, Bakara, 124. Ayet)

İsrail oğulları, Allah’ın ahdine hiçbir zaman nail olamadılar ve olamayacaklar... Bu kavim, kontrol altında tutulmadığı sürece bırakın İslam ülkelerini, dünya da huzursuzluk eksik olmaz...

Siyonist Yahudilerin uyguladığı insanlık zulmü, sadece Müslümanların değil, Hristiyanların, Budistlerin, Şamanistlerin ve ateistlerin de sorunudur. Çünkü Siyonist Yahudilerin anlayışına göre Yahudilerden başkası insan bile değildir...

Oysaki bütün insanlığın görevi, önce insan olmaktır. Önce insan olacaksın sonra Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi... Bütün dünya, İsrail zulmüne karşı durmaz ise sadece mazlum milletler için değil her millet için kıyamete giden yol kısalır...

Yahudilerin istilası sadece Filistin ile sınırlı değil, esas hedefleri kendilerine vaat edildiğine inandıkları, Dicle ile Fırat arası yani Mezopotamya’dır. Ve hatta sınırlarımızın hemen altında Müslüman görünümlü bir Yahudi devleti kurmak üzereler...

Terörist İsrail yönetimi son iki üç yıldır iyice azdı. Filistin halkını kadın, çocuk, bebek demeden katlediyor. Filistin halkının topraklarına, evlerine çöküyor. Belalarını arıyor ahmaklar... Aslında kendileri, her milletten daha iyi biliyor ki, “her firavunun bir Musa’sı vardır...”

İsrail’in Filistin de yaşattığı zulme karşı, Türk milleti olarak elbette zalimin karşısında olacağız, tepkimizi koyacağız, dünyayı ayağa kaldıracağız... Ağlayan analarla, ağlayan çocuklarla birlikte ağlayacağız ama sadece ağlamakla, gıyabi cenaze namazı kılmakla bu işler çözülmüyor.

Bu mesele de, ortak bir proje, ortak bir politika olmalı. Örneğin;

1. Bölge, sınırları hakça ve yeniden belirlenmiş iki devletli bir bölge olmalıdır.

2. Mescit-i Aksa ve çevresi çatışma odağı olmaktan çıkarmalı, İslam ülkeleri iş birliği teşkilatı Mescit-i Aksa ve çevresinin yönetimini ve güvenliğini sağlamalı ve bunu dünyaya deklare etmelidir.

3. İslam İşbirliği teşkilatı ve dahi Türkiye, Mescit-i aksa ve Filistin devletini korumak için caydırıcı mahiyette ve gerektiğinde müdahale edebilecek, ortak bir savunma ve savaş gücü oluşturmalıdır.

Filistin ve Mescit-i Aksa, ancak bu şekilde, hedefi belli olan bir proje ile savunulabilir. Aksi halde aynı senaryo tekrarlanıp durur.

Bu meseleyi, sadece Türklerin meselesi gibi ortaya koymak da doğru değil. Bu mesele öncelikle insanlık sorunudur, sonra İslam ülkelerinin, sonra Ortadoğu ve Arap ülkelerinin sorunudur...

İyice azmış olan Siyonist Yahudiler adeta belalarını ararken ne yazık ki, Hitler’i çabuk unutmuşa benziyorlar...

Şimdi kendileri firavun oldular... Ve adeta Musa’larını bekliyorlar...

Tacettin KEPENEK