Bugün, 4 Aralık 2021 Cumartesi

Ömer Çakmak


BİR GENÇLİK!

Ömer çakmak yazdı...


BİR GENÇLİK

Merhametin yeşerdiği kalplere sağnak sağnak rahmet yağması için muhabbet tohumları atma gayesi ile bunca dert problemler karşısında gönüllerin saf temiz kalması için çalışan BİR GENÇLİK…

Dünyanın faniliğini öğretmekten ziyade faniliği ebediyet kapısı yapabilen BİR GENÇLİK…

Mazlumun garibin yanında yer alması için, cihanın derdine deva olacak, gelenekten aldığı güç ve kudret ile geleceği inşa edecek BİR GENÇLİK…

Dinin emri olan Oku’nun mana ve ehemmiyetini yaşayarak, yaşatarak öğrenip fani olan dünya sayesinde ebediyeti kazandıran BİR GENÇLİK..

Alim Ulema yetiştirme derdi ile ilmi hayatın her sahasına nakış gibi işleyen arifler yetiştirip bu karanlık çağda gönülleri aydınlığa kavuşturan BİR GENÇLİK…

Çağ açıp çağ kapatan, zulmün kale surlarını yıktığı gibi zulmün surlarını yıkan Fatihler yetiştirme sevdası taşıyan BİR GENÇLİK... 

Bu gençlik ki aşk ile Hakikat sancağını eline alıp önce gönülleri, sonra dünyayı fethe yelken açan, Roma’nın fethi müjdesini gaye edinen BİR GENÇLİK…

Mazlumun yüzünün güldüğü zalimin Hira dan doğan güneşin adaleti ile tir tir titrediği; rahmet kitabından ve rahmet elçisinin sünnetinden güç alarak, ufkunda ahiretin güzelliklerine koşan, zaferi arzularken seferin vazife olduğunu unutmayan BİR GENÇLİK…

Her yaptığı işte Allah’ın rızasını tercih eden, sıradan insanların sıradan işlerini yapan atananlara inat, hayatın her zerresini ibadet edebilen BİR GENÇLİK…

Sıradan robot türü düşünmeyen, dünya derdinde olmayıp Allah’a dayanan insanlığın kurtuluşu için çalışan, kökleri dünyada dalları cennete uzanan bir çınar olma sevdasını taşıyan BİR GENÇLİK…

Davasına adanmış adamlar yetiştirme derdinde olan büyüklerin yolunda yürüyen, yüreklere Allah aşkını ilmek ilmek işleyen, adanmış bir ruhla rüzgara karşı savaşmaktan yorulmayan BİR GENÇLİK…

Yetki, makam, mevkii, şan ve şöhret karşısında eğilip bükülmeyen, makama gelince rengi değişmeyen, sıradanlaşmadan değişimin öncüsü olan BİR GENÇLİK…

Çok olacağız diye kaygı duymayan, nice az topluluğun galip geldiğini hatırından çıkarmayan, Hak ve Hakikat adamı olup güneşi balçıkla sıvamaya çalışanlara karşı dik duran, derdi Rıza-i ilahi, ahiret adamı olan BİR GENÇLİK…

Yesribi Medine’ye çevirecek, merhametten yoksun olan bir zalimi gözü yaşlı merhamet öncüsüyaparak insanlığın kurtuluşuna vesile olacak adanmış BİR GENÇLİK…

Samimi heyecanlı, Ölüm sana gelip çatıncaya kadar Rabbine ibadet et, sırrına mazhar olmuş BİR GENÇLİK…