Bugün, 26 Ekim 2021 Salı


Anahtar Kelimeler: Pazartesi SİVAS POSTASInda

MGV BİR DİRİLİŞ AŞKIDIR

Milli Gençlik Vakfı Sivas Temsilcisi Bülent ŞİMŞEK, Milli Gençlik Vakfı’nın milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirdiğini belirtti. İnsanlığın saadeti için gayret içinde olduklarını ve bu uğurda da mücadelelerinin hız kesmeden süreceğini

Milli Gençlik Vakfı Sivas Temsilcisi Bülent ŞİMŞEK, Milli Gençlik Vakfı’nın milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirdiğini belirtti. İnsanlığın saadeti için gayret içinde olduklarını ve bu uğurda da mücadelelerinin hız kesmeden süreceğini söyledi.

 Milli Gençlik Vakfı Temsilcisi Bülent ŞİMŞEK sözlerini şöyle sürdürdü:

            “1975 yılında Sevdamız Türkiye diyerek kurulan ve millete önemli hizmetler yaparak inançlı bir neslin yetiştirilmesine öncülük eden Milli Gençlik Vakfı . İmanlı  ve inançlı bir gençliğin teminatı olarak yıllarca  bu milletin aslına dönmesi için çalışmış ve bu alanda bir marka olmuştur. 40 yıldır ‘Sevdamız Türkiye’ sloganı ile millete hizmet eden ve vizyonunda

1-Gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerine göre yetiştirerek topluma kazandırmak

2- Gençlerimizin kendilerini toplumda ifade edebilmeleri ve haklarını koruyabilmelerini sağlamak 

3- Gençlerimizi milli kültür değerlerine saygılı ve bilgili yetiştirmek 

4- Gençlerimize ferd -toplum meselelerini tanıma ve çözüm arama alışkanlığı kazandırma. 

5- Gençlerimizi yaratılış gayesini bilen ibadet yaldızlarıyla bezenen kişiler yapabilmek. 

6- Gençlerimizin el becerileri ve zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak. 

7- Gençlerimizin boş zamanlarını; kendisine, ailesine ve topluma yararlı işlerle değerlendirmelerini sağlamak. 

8- Gençlerimizi toplumda, örnek gösterilen ve inançlarına bağlı ferdler olarak yetiştirmek. 

9- Gençlerimizi " Benim olmadığım yerde kimse yoktur." sorumluluğunda yetiştirmek 

10-Kim var? diye sorulduğunda; sağına soluna bakmadan “ben buradayım!” diyebilen bir gençlik yetiştirmek amacındadır.

 

            Milli ve manevi değerlerine bağlı olan bu gençliğin hedefi ve ideali şu verdiği sözle kendini göstermektedir;“Hayatım boyunca tüm insanlığın saadeti için çalışacağıma, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya Kurmaya, 2.Yalta Konferansını yapmaya``söz vermektir. Zalime Karşı Hakkın yanında yer almaktır…

            Hakka ve Halka hizmetin çıkış noktası olan bu zihniyet bu topraklara sayısız yönetici yetiştirmiştir. Bu zihniyet bu toprakların can suyudur. Buralarda yetişmiş olan insanlar bulundukları görevlerde her zaman vatana ve millete hizmet etmiş üstün karakterli kişiler olmuştur.Yetiştirdiği gençleri ile dün olduğu gibi bugünde gurur duymaktadır.

Milli Gençlik Vakfı şuur ve anlayışına sahip olan birinin bulunduğu makam ve mevki hiç önemli olmamalıdır. O bulunduğu her ortamda davasına sahip çıkma,işini en iyi şekilde yapma,milletine en iyi şekilde hizmet etme, bulunduğu yere değer katma ve ayrıldıktan sonrada iz bırakma anlayışında olandır.

Yaptıkları dünyalık makam ve mevkiler için değildir. O kendini fani olan aleme değil baki olan ukbaya hazırlamaktadır.Geçici dünya arzularının peşinden koşmak onun hiçbir zaman hedefi olamaz.

Milli Gençlik Vakfı mensubu sadece içinde bulunduğu toplumun geleceği için değil bütün bir dünyanın geleceği için çalışır. Onun muhatabı bütün insanlık hatta bütün mahlukattır.O bütün insanlığa huzur getirecek bir iksiri elinde tutmaktadır. Bunu basit dünyalıklar için kullanamaz.

54. hükümetin başbakanı rahmetli Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN bu idealleri yeşertmek ve yaşatmak için bütün bir ömrünü harcamıştır. O birikimini,yeteneklerini,imkanlarını hiçbir zaman kendisi için kullanmamış ve bütün bir ömrünü milletine adamıştır.

54. hükümetin çok kısa iktidarında milletimiz nefes almış ve bu toprakların gücünün ve zenginliklerinin farkına varmıştır.

Milli Görüş ve Milli Gençlik Vakfı hayatiyeti boyunca hep nitelikli insan yetiştirmenin derdinde olmuştur.

Eğer ki Milli Gençlik Vakfı  çatısı altında bulunmuş olanlar ideallerini dünyalıklar için berheva etmişlerse ya da belli makamlara geldikten sonra ideallerinden vazgeçmişlerse bunda Milli Gençlik Vakfı`nn hükmi şahsiyetinin bir vebali söz konusu değildir.

Şunu da unutmamalı ki yaşadığımız çağdaki duyarsızlaşma, dünyevileşme İslam adına maneviyat adına tavır ortaya koymaya çalışılan bütün oluşumların sorunudur.

İslam alemin bu gün içinde bulunduğu iç çatışmalar,isyanlar,darbeler zihinleri allak bullak etmiş ve Müslümanlar hangi yana bakacaklarını şaşırmış durumdadırlar.

İslam dünyasının her yanında oluk oluk Müslüman kanı akarken bu ateşi söndürmek ve ateşe su dökmek kabiliyeti yalnızca Türkiye Müslümanlarında bulunmaktadır.

Bu şuur içinde olmayan  birinin Milli Gençlik Vakfı mensubu olma imkanı yoktur.Daha önce bizim saflarımız arasında bulunduğu halde bu idealden sapmış birinin de makamı her ne olursa olsun bizim yanımızda bir değeri yoktur.

            Milli Gençlik Vakfı mensupları siyasi yaşamları boyunca akıllarını kiraya vermedikleri gibi kendilerini de makam, mevki, mal ve mülk vb. dünya mallarına kendilerini satmamışlardır. Ve satmayacaklardır.Çünkü Milli Gençlik Vakfı mensupları nefislerini Cennet karşılığında Allaha satmışlardır.

            Ve yeni bir dünya kurma derdinde olan Milli Gençlik Vakfı`nın önemi 28 Şubat sürecinden sonra yaşanan olaylarda daha iyi anlaşılmış olup son dönemde yaşanan 17 Aralık sürecinde bir kez daha Milli Gençlik Vakfı mensuplarının bu ülke için olmazsa olmaz olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şunu kabul etmek gerekir ki iktidarın yanında yer almak isteyen ya da makam ve mevki peşinde olanlar Milli Gençlik Vakfı mensubu gibi gözükerek bu makamları elde etmeye çalışmışlardır.

            Bulundukları yerleri sağlamlaştırmak ya da bir mevkiye gelmek için bizim adımızı kullanmak isteyen kötü niyetli kişiler ya da kurumlar bulunabilir.Kendi kişisel dünyalık beklentileri için bizi ve bizim adımızı kullanmak isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Kendilerinde ruzi ceza da yevmil kıyamette davacı olacağımızı belirtmek isteriz.

Şunu da hatırlatmak isteriz ki Milli Gençlik Vakfı zihniyetinde hiçbir zaman görev istenmez verilir ve bu görevde canla başla yerine getirilir.

            İdeali ve Türkiye sevdası olan ve sizlerin tabiri ile  bir zamanlar meydanlarda polis coplarına göğüs geren gerçek Milli Gençlik Vakfı zihniyeti yine aynı heyecan aynı idealle devam etmektedir inşallah devam da edecektir…

            İlgi ve alakanızdan dolayı teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim...”