MEMURLARIN YÜZDE 97`Sİ BORÇLU
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi`nin yaptığı araştırma, kamu görevlilerinin meslek hayatlarının borç ödeyerek geçtiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre; yüzde 97`si borçlu olan memurların yüzde 60,2`si borcunu ödeyemedi, yüzde 21,5`i ceza faizi ödedi, yüzde 4,4`ünün banka hesabına bloke konuldu. Memurların yüzde, 3,6`sı ise son 3 yıl içinde borcunu ödeyemediği için hacize uğradı.
Tarih: 20.1.2014 17:47:33/ 2900okunma / 0yorum

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi`nin yaptığı araştırma, kamu görevlilerinin meslek hayatlarının borç ödeyerek geçtiğini ortaya koydu.  Araştırmaya göre; yüzde 97`si borçlu olan memurların yüzde 60,2`si borcunu ödeyemedi, yüzde 21,5`i ceza faizi ödedi, yüzde 4,4`ünün banka hesabına bloke konuldu. Memurların yüzde, 3,6`sı ise son 3 yıl içinde borcunu ödeyemediği için hacize uğradı.

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi`nin yaptığı `Memurların Borçlanma ve Borç Yapıları` anketine, 81 ilde farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapan 6 bin 606 memur katıldı. Araştırmaya göre kamu görevlilerinin yüzde 97`si her ay düzenli olarak borç ödüyor.

Memurların yüzde 34,4`ünün aylık harcaması 3 bin TL`nin üzerinde, yüzde 69,2`sinin evine aylık 3 bin TL`nin altında kazanç giriyor. Kamu görevlilerinin yarısının (yüzde 50,5) 5 bin TL ile 50 bin TL arasında borcu var. Son 3 yıl içinde borçlarını ödeyememe sorunu ile karşı karşıya kalanların yüzde 45,2`si yaptırımla karşılaştı.

Söz konusu kamu görevlilerinin yüzde 35,8`i taksitlerini aksattığı için cezai faizi ödedi, yüzde 7,2`sinin banka hesabına bloke konuldu, yüzde 5,7`si yasal yaptırımla karşılaştı, yüzde 6`sı hakkında haciz işlemi uygulandı.

Türkiye Kamu-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Araştırmada, kamu görevlilerinin yüzde 97’sinin her ay düzenli olarak borç ödediği görüldü. Buna göre düzenli borcu olmayan memurların oranı ise yalnızca yüzde 3 olarak belirlendi.          

Memurların Yüzde 34,4`ünün Aylık Harcaması 3 Bin TL`nin Üzerinde iken Yüzde 69,2’sinin Evine Aylık 3 Bin TL`nin Altında Kazanç Giriyor.

Araştırmada kamu görevlilerine hane halkı toplam gelir miktarına ilişkin yöneltilen soruya verilen cevaplardan kamu görevlilerinin yüzde 13,3’ünün aylık toplam gelirinin 1750 ile 2000 lira, yüzde 17,1’inin 2000 ile 2250 lira, yüzde 10,6’sının ise 2750 ile 3000 lira arasında olduğu ortaya çıktı.

Buna göre memurların yüzde 69,2’sinin aylık 3000 liranın altında bir gelire sahip olduğu, memur ailesinin yalnızca yüzde 30,8’inin eline aylık 3000 TL’nin üzerinde kazanç geçtiği görülüyor.

Kira, Konut, Gıda ve Eğitim Harcamalarda Başı Çekiyor, Memurlar Zorunlu Harcamaları İçin Giyimden ve Sosyal Harcamalardan Kısıyor

Araştırmada memurların giderlerinin gelirlerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılırken özellikle alt ve üst gelir grubundaki kamu görevlilerinin harcamalarının kazançlarından daha fazla olduğu görüldü.

Öyle ki, memurların yüzde 30,8’inin aylık geliri 3000 TL ve üzerinde iken aylık harcama tutarı 3000 TL ve üzerinde olanların oranı yüzde 34,4 olarak belirlendi. Düşük gelir gruplarındakilerin ise zorunlu harcamalarını kısmak yoluyla geçimini sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. 

Ankette kamu görevlilerinin zorunlu harcama kalemleri içinde en fazla payı kira ve konut giderlerinin teşkil ettiği, ardından gıda ve eğitim harcamalarının ailenin toplam giderleri içinde önemli bir paya sahip olduğu görüldü. Buna göre araştırmaya katılan memurların yüzde 43,2’si en çok harcamayı konut, yüzde 32’si gıda, yüzde 12,6’sı ise eğitim için gerçekleştirdiğini belirtti.

Araştırmada, memurların aile bütçesinden en az payı giyinme harcamalarına ayırdıkları, ardından da ev eşyası, iletişim ve sosyal yaşam harcamalarının geldiği ortaya çıktı. Buna göre memurların zorunlu harcamalarda önemli ve vazgeçilmez olarak gördükleri kira, gıda ve eğitim için; giyinme, ev eşyası ve iletişim harcamalarını kıstıkları sonucuna ulaşıldı.

Memurların Yüzde 31,2’si En Az İki Yerden Borç Almış

Bununla birlikte araştırmanın en dikkat çekici yönü, memurların birden çok yere borçlu olduğu yönünde… Araştırmada memurların büyük oranda birden fazla kaynaktan borç kullandığı ortaya çıktı.  Buna göre memurların yüzde 31,2’si kredi kartı, banka kredisi, şahsi borç veya senet karşılığı olarak en az iki ya da daha fazla türden borcu olduğunu ifade etti.

Ankete katılan kamu görevlilerinin yüzde 21,1’i uzun vadeli borçlarını sadece kredi kartı üzerinden yaparken, yüzde 45,4’ünün ise yalnızca banka kredisine sürekli borç ödediği ortaya çıktı. Şahsi borç alan memurların oranı yüzde 1,9; yalnızca senet karşılığı borcu olanların oranı ise yüzde 0,4 olarak belirlendi.

Ankete katılan kamu görevlilerine borçlanma nedenlerine ilişkin olarak yöneltilen soruya memurların yüzde 26,8’i bireysel ihtiyaçlar nedeniyle, yüzde 19,3’ü otomobil nedeniyle, yüzde 17,2’si konut nedeniyle, yüzde 2,2’si ise şahsi nedenlerle düzenli borç ödedikleri cevabını verdi. Bununla birlikte ankete katılan memurların yüzde 34,5’i birden çok nedenle borçlu olduğunu ifade etti.  

Her 5 Memurdan Birinin 50 Bin TL`den Fazla Borcu Var

Araştırmada kamu görevlilerinin yarısının (%50,5) 5000 TL ile 50000 TL arasında borcu olduğu görüldü. Buna karşın memurların yüzde 20,1’inin borcunun 50000 bin liranın üzerinde olduğu sonucuna ulaşıldı. Bir başka deyişle, Türkiye’de her 5 memurdan birinin 50000 bin liradan fazla borcu bulunuyor.  

Memurun Hayatı Borç Ödemekle Geçiyor

Ankette kamu görevlilerinin uzun sürelerle borçlandıkları ve hayatlarının önemli bir bölümünü borç ödemekle geçirmek zorunda kaldıkları belirlendi. Memurların yalnızca yüzde 12’sinin borçlarının vadesi 1 yıldan daha kısa iken, yüzde 32,6’sının 1-3 yıl arası, yüzde 30,2’sinin 3-5 yıl arası, yüzde 21,4’ünün 5-10 yıl arası olduğu sonucuna ulaşıldı. Buna göre kamu görevlilerinin yüzde 84,2’si orta ve uzun vadeli borçlu iken ankete katılan kamu görevlilerinin yüzde 3,8’i ise borçlarının 10 yıldan daha uzun bir vadeye yayıldığını ve çok uzun vadeli borçlu olduklarını ifade etti.

Memurların Yüzde 60`ından Fazlası Borcunu Ödeyememe Sorunu Yaşıyor

Araştırmada düzenli olarak borç ödemek zorunda olan kamu görevlilerinin yüzde 62,1’inin geçtiğimiz 3 yıl içinde çeşitli şekillerde borcunu ödeyememe sorunuyla karşılaştığı görüldü. Son 3 yıl içinde borçlarını ödeme sorunu yaşamayan kamu görevlilerinin oranı ise yalnızca yüzde 37,9 olarak belirlendi. Buna göre çeşitli nedenlerle borç ödeme sorunu yaşayanların oranı bütün memurlar içinde yüzde 60,2 oldu.

Memurlar Haciz Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Ankete göre, son 3 yıl içinde borçlarını ödeyememe sorunuyla karşı karşıya kalanların yüzde 45,2’sinin herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan önce sorunu çözdüğü görüldü. Buna karşın, Borçlarını ödeyemeyen memurlardan 54,8’i çeşitli yaptırımlarla karşılaştılar. Söz konusu kamu görevlilerinin yüzde 35,8’i taksitlerini aksattığı için cezai faiz ödediğini ifade ederken yüzde 7,2’si banka hesabına bloke konulduğunu, yüzde 5,7’si yasal yaptırımla karşılaştığını, yüzde 6’sı ise hakkında haciz işlemi uygulandığını belirtti.

Borçlarını ödeme sorunu yaşayan ve çeşitli yaptırımla karşılaşan kamu görevlileri, bütün kamu görevlileri nezdinde değerlendirildiğinde memurların yüzde 21,5’inin borçlarından dolayı cezai faiz ödediği, yüzde 4,4’ünün hesabına bloke konulduğu, yüzde 3,5’inin yasal yaptırımlarla cezalandırıldığı, yüzde 3,6’sına ise haciz işlemi uygulandığı görüldü.

Koncuk: Memuru Borç İçinde Yaşamak Zorunda Bırakanlar, Vicdanlarda Mahkûm Oldular

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin yaptığı anket sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Konfederasyon Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bu anketimiz  kamu çalışanlarının içler acısı halini bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi. Koncuk, şöyle konuştu:

“Dünya’nın 17. büyük ekonomisi söylemlerinin içinin ne kadar boş olduğu, büyümenin vatandaşa yansımadığı, Türkiye Kamu-Sen’in yaptığı bu anket sonucunda bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Memurların borçlanma ve borç yapıları anketi, kamu çalışanlarının hayatlarını hangi sıkıntılar altında sürdüklerini göstermesi bakımından son drece önemlidir. Memurlar, başlarını sokacakları bir ev, ailesi için bir araba alabilmek uğruna hayatlarını ipotek altına alıp, yaşamlarını feda etmektedirler.

Araştırmada memurların giderlerinin gelirlerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmış, özellikle alt ve üst gelir grubundaki kamu görevlilerinin harcamalarının kazançlarından daha fazla olduğu görülmüştür. Düşük gelir gruplarındakilerin ise zorunlu harcamalarını kısmak yoluyla geçimini sağlamaya çalıştığı ortaya çıkmıştır.  Kamu görevlilerinin zorunlu harcama kalemleri içinde en fazla payı kira ve konut giderlerinin teşkil ettiği, ardından gıda ve eğitim harcamalarının ailenin toplam giderleri içinde önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir.

Memurlarımız, hayati ihtiyaçlarını karşılayabilmek için giyim, ev eşyası ve sosyal faaliyetlerinden vazgeçmek zorunda kalmaktadırlar. Buna göre memurların zorunlu harcamalarda önemli ve vazgeçilmez olarak gördükleri kira, gıda ve eğitim için; giyinme, ev eşyası ve iletişim harcamalarını kıstıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Türkiye Kamu-Sen’in her ay düzenli olarak yaptığı asgari geçim haddi hesaplamasında son ay çıkan yoksulluk rakamı 3702 TL’dir. Yoksulluk sınırı rakamı, memurların yüzde 69,2’sinin evine aylık 3 Bin TL’nin altında kazanç girdiği sonucuyla birlikte değerlendirildiğinde, memurların yüzde 69’unun yoksulluk sınırının altında yaşadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Yıllardır ülkenin büyüdüğü, gelir düzeyinin arttığı iddialarına rağmen memurların gelir düzeylerinin artmadığı aksine hayatlarını borçlanarak sürdürmek zorunda kaldıkları bu anketle bir kez daha görülmüştür.

Memurlarımız, bir ev, bir araba alabilmek için hayatlarını borç ödemekle geçirirken, bir kesim; milletimizin kaynaklarını sömürmekte, zevk ve sefa içinde adeta saltanat sürmektedir.

Hayat pahalılığı ortadadır. Son 1 ay içerisinde bile doların yüzde 22 değer kazandığı düşünüldüğünde iğneden ipliğe her şeye zam geleceği ancak, memur maaşlarının bir yıl boyunca hiç artmayacağı gerçeği ile yüz yüzeyiz. Bu bakımdan vatandaşlarımızın borç batağına biraz daha batmaları kaçınılmaz sonuç gibi görülmektedir. Vatandaşlarımızı bu batağa sürükleyen iktidarın vatandaşı düşünmeyen ekonomi politikaları ile memurları masada satan yandaş sendikanın öngörüsüzlüğüdür.

Memura masada üç kuruşu vermeyenler bu tablo karşısında utanç duymalıdır. Kamu çalışanlarını evlerine haciz gelecek kadar çaresiz bırakanlar, adaletten ne kadar kaçmaya çalışsalar da toplumun vicdanında çoktan mahkûm olmuşlardır.”

MEMURLARIN YÜZDE 97`Sİ BORÇLU

Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
BATMAN Emlak Piyasası
BATMAN Emlak Piyasası
Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Sason ve Kozluk olmak üzere toplam 6 ilçe yer alıyor. 2017 Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerini incelediğimizde şehrin en kalabalık ilçesinin Merkez, en az nüfuslu ilçesinin de ise Hasankeyf olduğunu görüyoruz.
KİRALIK ŞEHİR SİVAS
KİRALIK ŞEHİR SİVAS
Yüzölçümü bakımından büyük bir il olan Sivas, komşu illerin çiftçileri tarafından adeta kiralanarak toprakları çürütülüyor. Başta patates ve pancar üretimi olmak üzere kiralanan topraklar, aşırı gübre kullanımı nedeniyle hastalanırken, bunun önüne geçilmesi yönünde bir tedbirin bulunmaması eleştiri alıyor.
BİNLERCE SİPARİŞ... VE
BİNLERCE SİPARİŞ... VE
Binlerce Vagon Siparişi alan Tüdemsaş´tan Dev Adımlar
Aracı Şirket Sorgun Kaplıcalarında
Aracı Şirket Sorgun Kaplıcalarında
Günbe gün eriyen ve adeta üretim merkezinden sonra tamirat özelliğinin de yönetim anlayışı ile yok edilişinin gözler önünde sergilendiği tırlarla vagonların üçüncü şahıslara ait özel şirketlere verilmesi ilimizde büyük eleştirilere sebep olurken kurum yetkilileri şehrin kaplıcaları olmayınca soluğu 100 kişi ile Sorgun`da alıyor...
Hızlısından Tebliğ
Hızlısından Tebliğ
Şehrin 75 yıllık tarihi ile ana dinamosu olmuş, ancak son dönemlerde amacından uzak üretimden kopmuş, adeta bir komisyon şirketine dönüştürülmüş olan TÜDEMSAŞ ile ilgili yaptığımız haberlerin etkisi sürmekte.
Sus Sus Susma!
Sus Sus Susma!
Biz sadece TÜDEMSAŞ başlıklı antetli kağıtta 79554205-621-24-1649 sayılı yazıda kendi cümlelerini Sivas Kamuoyuna sunarak gerçeği paylaşıyoruz. "Çünkü Şirketimiz 75 yıllık tarihi boyunca 1979 yılında 4056 çalışanıyla en fazla 1000 adetlik üretimi gerçekleştirmiştir" Şimdi ise "180.000.000 TL olan şirket bünyesinde 298 adet memur ve sözleşmeli personel ile 980 kadrolu işçi istihdam edilmektedir"
Tüdemsaş İşçiler Yatırılıyor İş Dışarı Yaptırılıyor
Tüdemsaş İşçiler Yatırılıyor İş Dışarı Yaptırılıyor
İlimizin en önemli ekonomik kaynağı olan TÜDEMSAŞ adeta yok ediliyor. Cer atölyesi olarak Cumhuriyet döneminde kurulan ve günümüze kadar ilimizin en büyük fabrikasında gelinen nokta içler acısı.
ORGANİK BAL ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK
ORGANİK BAL ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK
Sivas İl Özel İdaresi, organik arıcılığın ilimizde gelişmesi amacıyla çalışma başlattı. Tecer Dağı Yöresi ile Tozanlı Vadisi?nde faaliyetini sürdüren 20 arıcıya Sivas İl Özel İdaresi tarafından Organik Arıcılık Hibe Desteğinde bulunuldu.
TKDK 12. ÇAĞRIYA ÇIKTI
TKDK 12. ÇAĞRIYA ÇIKTI
FİLLO KARGO LOJİSTİĞE GEÇTİ İLK YATIRIM SİVAS?A
FİLLO KARGO LOJİSTİĞE GEÇTİ İLK YATIRIM SİVAS?A
Fillo Kargo, ismini ?Fillo Logistics? olarak değiştirerek, rotasını dağıtım lojistiğine çevirdi. 2014`te başta depolama alanına olmak üzere dev yatırımlar yapacak olan Fillo Logistics?in Genel Müdürü Sinan Türel 2014 yatırımlarında ilk duraklarının Sivas olacağını belirtti. Dev bir bütçe ayrılan Lojistik Merkezi sayesinde ilimizde yeni bir istihdam alanı daha oluşturulmuş olacak.
İLK 100?DE TEK SİVASLI
İLK 100?DE TEK SİVASLI
Türkiye genelinde en hızlı büyüyen 100 şirket açıklandı. Daha önce de büyük başarılara imza atan Gökler A.Ş de bu listede 86. Sırada yer alarak listede ilimizi temsil eden tek firma oldu.
?ALO 170? 2 BAKAN?LA AÇILIYOR
?ALO 170? 2 BAKAN?LA AÇILIYOR
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz?ın aylar öncesinde müjdesini verdiği Alo 170 Çağrı Merkezi?nin açılışı 26 Ekim Pazar günü yapılacak. Açılışa Bakan Yılmaz?ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik?te katılacak. Alo 170 Çağrı Merkezi?nin açılışıyla birlikte Sivas çağrı Merkezi üssü olma yolunda bir adım daha atmış olacak.
SİDEMİR?DE YİNE SKANDAL ELEKTRİKLER KESİLDİ
SİDEMİR?DE YİNE SKANDAL ELEKTRİKLER KESİLDİ
Geçtiğimiz yıl boyunca oldukça çalkantılı geçiren, işçi maaşlarını yatıramadığı için eylemlere sahne olan Sivas Demir Çelik Fabrikasında (SİDEMİR) işler yoluna giriyor derken yeni bir olay patlak verdi. ÇEDAŞ ekipleri Pazartesi günü elektrik borcundan dolayı SİDEMİR?in elektriğini kesti. Bu yılbaşında yine elektrik borcundan dolayı paydos yapmak zorunda kalan SİDEMİR yine rekor vergi borçlarıyla da gündeme gelmişti.
MADEN HARİTASI ŞART
MADEN HARİTASI ŞART
Sivas, Kayseri ve Yozgat, iç ve dış pazarlara yeteri kadar işlenmeden ve cevher zenginleştirilmesi yapmadan madenlerini sevk ediyor. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı`nın hazırladığı rapora göre madenciliğin gelişmesi için maden haritasının çıkarılması gerektiği belirtiliyor.
SİVAS HALA YER BULAMADI
SİVAS HALA YER BULAMADI
2010 yılında Türkiye?de 17 ilde uygulanacağı açıklanan ve Sivas?ın da sonradan dahil edildiği Lojistik Köy Projesi?nde ilimizde bir türlü yer bulunamıyor. Lojistik Merkez kurulacak diğer iller incelendiğinde Sivas hariç hepsinde çalışmalara uzun zaman önce başlandığı ve hatta kimi illerde çalışmaların tamamlandığı görülüyor.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
E-Gazete
Son Sayı
Önceki Sayılar
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar