Bugün, 26 Ekim 2021 Salı


ENCÜMEN KARARIYLA USULSÜZ DEVİR!

Sivas Belediyesi?nin 2011 yılında Osmanpaşa Caddesi?nin ücretli parkomat işini usulsüz olarak ihaleye çıkmadan bir başka şahsa devrettiği ortaya çıktı. 2010 yılsonu itibariyle Meh-Tem Temizlik Güvenlik İnş. Turz. San. Ltd. Şti.?nin sözleşmesi bitti. Sözle

Sivas Belediyesi’nin 2011 yılında Osmanpaşa Caddesi’nin ücretli parkomat işini usulsüz olarak ihaleye çıkmadan bir başka şahsa devrettiği ortaya çıktı. 2010 yılsonu itibariyle Meh-Tem Temizlik Güvenlik İnş. Turz. San. Ltd. Şti.’nin sözleşmesi bitti. Sözleşme yenilenmemesine rağmen 07.01.2011 tarihinde ücretli parkomat işini bir başka şahsa Encümen kararıyla devretti. Böyle bir devir işleminin söz konusu olamayacağı belirtilirken, sözleşmenin bitimiyle birlikte yeniden ihaleye çıkılması gerektiği belirtiliyor. Encümen kararıyla yapılan bu devir işleminin ardından Belediye’nin otopark işini peşkeş mi çekildi sorusunu da akıllara getiriyor.

Sivas Belediyesi’nin 2011 yılının başında Osmanpaşa Caddesi’ndeki otopark uygulamasında usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. Daha önce de şehrin birçok bölgesinde cadde kenarlarında oluşturulan ücretli otoparklarla ilgili yaşanan sıkıntıları gündeme getirmiştik.

İlimiz merkezindeki Osmanpaşa Caddesi’nde 2011 yılı başlangıcıyla birlikte eski firmanın sözleşmesi iptal edilerek otopark işletmesinin usulsüz olarak yeni bir firmaya verildiği ortaya çıktı.

Şöyle ki 2010 yılında söz konusu caddenin otopark işletmesini Meh-Tem Temizlik Güvenlik İnş. Turz. San. Ltd. Şti.’ye aitti. Sivas Belediyesi ile bahsi geçen firma arasındaki sözleşme yılsonu itibariyle bitiyordu.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Uysal tarafından 13.10.2010 tarihinde Meh-Tem Temizlik Güvenlik İnş. Turz. San. Ltd. Şti.’ye gönderilen dilekçede yılsonu itibariyle sözleşme süresinin tamamlanacağı ve sözleşmenin yenilenmeyeceği belirtiliyor.

Bu dilekçenin ardından 31.12.2010 itibariyle firmanın sözleşme süresi doluyor. Ancak 7 gün aradan sonra yani 07.01.2011 tarihinde alınan Encümen kararıyla birlikte Osmanpaşa Caddesindeki ücretli parkomat hizmetinin Meh-Tem Temizlik Güvenlik İnş. Turz. San. Ltd. Şti.’den Sinan Çelik isimli şahsa anlaşma sağlanarak devredildiği belirtiliyor.

Sözleşmesi tamamlanan firmanın sözleşme bitiminin ardından bir başka firmaya işin devredilemeyeceği aşikârken, Sivas Belediyesi söz konusu caddenin otopark hizmetini ihaleye çıkmadan Sinan Çelik isimli şahsa vermiş oluyor.

Sivas Belediyesi Encümen Kararıyla yapılan bu usulsüz devir işleminin ardından “Peşkeş mi çekildi?” iddiaları gündeme gelirken, Belediye’nin sözleşme bitimiyle birlikte söz konusu caddenin ücretli parkomat işi için ihaleye çıkılması gerektiği belirtiliyor.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Uysal tarafından 13.10.2010 tarih ve M.58.0.SİV.0.61/151-375-1486 sayı numarasıyla Meh-Tem Temizlik Güvenlik İnş. Turz. San. Ltd. Şti.’ye gönderdiği dilekçede şu ifadelere yer veriliyor:

“Belediyemizle yapmış olduğunuz ücretli parkomat uygulamasının yapım işi sözleşme süresi 31/12/2010 tarihinden sona ereceğinden, yeniden firmanızla sözleşme yapılmayacağından dolayı 31/12/2010 tarihi itibari ile kiralamış olduğunuz yerleri aynı şekilde Belediyemize bırakmak zorundasınız. Ayrıca bugüne kadar Belediyemize 189.400,00.TL Kira borcunuzun bulunduğu ve ödemediğiniz kayıtlarımızdan anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen kira borcunuzu en geç 7 (yedi) gün içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırmanız gerekmektedir, aksi takdirde icra kanalı ile tahsil cihetine gidileceği ve icra masraflarının da tarafınıza yükletileceği hususu son kez ihtar olunur.”

Sonrasında 07.01.2011 tarih ve 23/67 sayıyla alınan Encümen Kararında ise şu ifadelere yer veriliyor:

“Başkanlığın 07/01/2011 tarihinde Encümene havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğünden verilen aynı tarih ve 4-42 sayılı yazı ile ekleri incelendi. Devir işlemi yapılmasının istenildiği anlaşıldı.

YAPILAN GÖRÜŞME SONUNDA:

Belediyemiz uhdesinde bulunan Osman Paşa Caddesi ve devamındaki cadde ve sokaklardaki ücretli parkomat işinin müsteciri Meh-Tem Temizlik Güvenlik İnş. Turiz. San. Ltd. Şti.`nin bahse konu yerlerdeki ücretli parkomat uygulaması işini Sinan ÇELİK`e devir etmek istediği, Sinan ÇELİK`in de Belediyemizin tüm şartlarını kabul ederek devir almak istediğini beyan ettiği belirtilmekte olup;

Söz konusu devir işleminin yapılmasına ve gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdi`ine ittifakla karar verildi. 07/01/2011”