Bugün, 26 Ekim 2021 Salı


metin kaya
17.09.2021 08:54:23
Böylesine kıymetli bir insanın mezar taşını dahi yazmıyoruz. bir coğumuz yerini dahi bilmiyor. yazık

Anahtar Kelimeler: BÜTÜN DÜNYA SİVAS' ODAKLANACAK!

BÜTÜN DÜNYA SİVAS'a ODAKLANACAK!

ULUSLARARASI ÜNE Sahip SİVASLI AZİZ VLAS'ın putperest baskılardan korunmak için sığındığı kaya mağarası izine rastlandı. KERVAN YOLU güzergahında bulunan ve içinde göz göz çilehaneler olan mağara gizemini koruyor.

SPHM ÖZEL HABER

SİVASLI AZİZ VLAS hakkında yeni yeni bilinmeyenler ortaya çıkıyor. SİVAS POSTASI GAZETESİ'nin uzun araştırmaları ve SİVAS POSTASI GAZETESİNE ulaşan çok önemli bilgiler SİVAS tarihine ışık tutacak mahiyette.

SİVAS POSTASI GAZETESİ ile 14/09/2021 SALI GÜNÜ temasa geçen PİSKOPOS D.....    AZİZ VALAS hakkında önemli bilgiler verdi ERMENİ ve HİRİSTİYAN din adamlarından naklen bilgiler akataran PİSKOPOS D....., AZİZ VLAS'ın ara ara uzlete çekildiği kaya mağralarının COĞRAFI TANIMLAMASINI yaptı.

Konu ile ilgili yöre araştırması yapan SİVAS POSTASI GAZETESİ, burasının "BAHARÖZÜ ve DELİİLYAS arası bir yer olduğunu kuvvetle muhtemel olarak belirledi.

Yöre insanı arasında "DÜĞÜNÜK KAYA" diye temsil edeilen yerin SURP VLAS'ın uzletgahı olduğuna dair kanatlar ortaya çıktı.

Hatta PSİKOPOS D.... "SURP VLAS Erciyes'e kaçmadan ve öldürülmeden önce de orada gizlendi" diye görüş bildirdi.

Yukaardan tek girişi olan mağara içinde göz göz kayalara oyulmuş odaların olduğu ve zamnala burasının tahrip edildiği öğrenildi.

SİVAS POSTASI GAZETESİ bu tarihi hakikatın izlerini sürmeye devem edeceği gibi  PSİKOPOS D...'yi SİVAS'a davet ederek konu ile ilgili daha detaylı çalışmalara öncülük edecek.

SİVASLI AZİZ VLAS KİMDİR?

280-316 yıllarında Sivas’ta yaşamış olan Aziz Vlas, Anadolu’da paganlık zamanında TEK ALLAH'a inanan birisidir. Halk hekimi olmanın yanı sıra, hekimlik bilgeliği ve manevi bir önder olarak da kabul görüyordu.

MÜSLÜMANLAR ve HİRİSTİYANLAR tarafından "göz evliyası boğaz avliyası" olarak tanınana ve sevilen VLAS, ANADOLU'nun TÜRKLER tarafından feth edilmesi ile de mezarı bulunarak onarılmıştır.

Fransa, İtalya ve Belçika’da tarımda iyi ürün alabilmek için; Malta’da doğumları kolaylaştırması, Rusya’da hasta hayvanları iyileştirmesi için; İspanya’da anjine, Belçika’da kuduza, Fransa’da difteri, diş ağrısı, gut hastalığı, raşitizm ve romatizmaya karşı; Yunanistan’da vahşi kurtlardan, İtalya’da depremden korunmak için; birçok ülkede solunum yolları problemleri ve boğaz hastalıklarına karşı onun yardımına başvurulur.

Kültü Rusya’dan Amerika’ya, İskandinavya’dan Güney Afrika’ya kadar yayılmış olan ve ona adanmış ya da adını taşıyan binlerce kilise, manastır, adak yeri, şehir, kasaba, köy bulunan Aziz Vlas, doğduğu ülkede artık pek bilinmemektedir. Halbuki o, 20. yüzyılın başlarında bile Sivas’ta sadece Ermenilerin “Surp Vlas”ı değil, Müslümanların da “Boğaz Evliyası”ydı. Mezarının bakımını bir Türk kadın yapar, hem Hıristiyan hem de Müslüman Sivaslılar onu ziyaret ederdi. 280-316 yıllarında Sivas’ta yaşamış olan Aziz Vlas, Anadolu’da Hıristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerindendir.