Bugün, 22 Ocak 2022 Cumartesi


Anahtar Kelimeler: şeyler Yapmalı

Bir şeyler Yapmalı!

Ekonomik anlamda kendini gerçekleştiremeyen şehir, sosyal hayatta var olan ve giderek de kronikleşen gerilemeler ile karşı karşıya. Batı illerindeki küçük bir yerleşim yerindeki ekonomik canlılık kadar dahi bir gelişme görülmezken, şehrin kodlarını yıllar

SPHM ÖZEL HABER

Batı ve doğu illeri ekonomik olarak alıp başını giderken, Selçuklu hilali dediğimiz Yozgat, Çorum ve Sivas hattında var olan şehrimiz deyim yerinde ise kalkınamıyor.

Batı illerindeki küçük ilçe veya beldelerdeki ekonomik canlanmanın onda biri BİLE SİVAS´ta görülmezken, sosyal hayatın ise içler acısı olduğu biliniyor.

Belediyenin park, bahçe ve mesire alanı endeksli çalışmaları, sosyal hayata insanların dahili yönünde bir katkı sağlamazken, bilinç düzeyinin olduğu yerde kalmasının da şehrin gerilemesini tetiklediği görüşleri dile getiriliyor.

Ekonomik, kültürel ve sanatsal anlamda durağanlık had safhaya ulaşırken, şehirde var olan kısır döngüyü aşabilecek bürokratik bir yapının olmaması ise eleştiri alıyor.

Ne kadar iş bilmez, beceriksiz, kendini düşünen, liyakatsiz isim varsa bir yolunu bulup şehirde bürokratik zincir içinde olurlarken, SİVAS´ın bu durumunun nasıl aşılacağı ise bilinmiyor.

Kültürde, sanatta, eğitimde, ekonomide, sosyal etkileşimde, entelektüel bilinç düzeyinde,gelecek öngörüsünde bir yapılanma içerisine girilmediği takdirde, SİVAS´ın kan kaybetmeye devam etmesi ise kaçınılmaz görülüyor.

Şehrin bu hali pür melalinin, dert edinilip edinilmediği ise bilinmiyor.