Bugün, 26 Ekim 2021 Salı


AZİZ VLAS Turizme Kazandırılmalı

Milattan Sonra 280 ile 316 yılları arasında Sivas´ta yaşayan ve tek Allah´a inanıp putperestliği reddeden Aziz Valas´ın, tıp ilmi başta olmak üzre birçok ilim dalında yetkinlik gösterdiği bilinmekte.

Sivas´ın tarih ve kültür zenginliğinin değerlendirilemediği aşikâr.

Bunlar değerlendirilemediği gibi, nicesinin Sivas´ın bir kültür şehri olduğunu söylemesi de ne kadar da komik.

Onca kültürel değerden kimsenin haberi olmadığı gibi, bunları gün yüzüne çıkarma gibi bir gayretin varlığı da, çok zayıf doğrusu.Keşke Sivas, var olan varları ile abad olabilse.Keşke bu kadim şehir, geçmişteki birikimlerini, geleceğinin imarı için kullanabilse?

Ama nerde, ne gezer!

Abdulvvahhabi Gazi burada kim biliyor bunu?

Kara Şems, Sultan Kadı Burhaneddin, Şehzade Ertuğrul, Şehzade Beyazıd, A.Turan Gazi ve daha niceleri bu nazenin toprakların koynunda?

İnanç turizmi açısından Sivas o kadar zengin ki anlatamam.

Mesela onlarca değer içinde bir değer olan tek Allah´a inanan Sivaslı Aziz VLAS burada.

Dünya tanıyor, Sivas uyuyor. Adı dillerde, bir tek Sivas bilmiyor.Hem Müslümanlarca hem de Hıristiyanlarca sevilen Aziz VLAS, şehrimizin değerler silsilesinden önemli bir değerdir.

Milattan Sonra 280 ile 316 yılları arasında Sivas´ta yaşayan Aziz Valas´ın, tıp ilmi başta olmak üzre birçok ilim dalında yetkinlik gösterdiği bilinmekte.

Hıristiyanların, Sivas´ta dini önderi konumunda bir din ve ilim adamı olan Vlas, Anadolu´nun Türkler tarafından fethi neticesinde de unutulmamış, mezarı hem Hıristiyanlarca, hem de Müslümanlarca ziyaret edilmiştir. Halkın ?Göz Evliyası, Boğaz Evliyası? olarak bildiği Vlas, herkes tarafından kabul görmüştür.

Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, Yunanistan, Ermenistan gibi birçok ülkede tanınıp bilinmekte.

Bir şehir kültürel varlığına sahip çıkarsa geleceği aydınlanır.Aziz VLAS, inanç turizmi ve hoşgörü kültürü açısından da, Sivas´a güzel bakış açısı getirebilecek çok önemli bir değerdir...

Aziz Valas´ın mezarının net bir yeri yok. Lakin Gök Medrese yanındaki isimsiz mezarın Aziz Vlas´a ait olduğu yönünde de ciddi somut veriler mevcuttur.

Hadi mezarın kimin olduğu belli değil diyelim. Orada bir parka Aziz Vlas adı verilip, bir kitabe konulsa güzel olmaz mı?

Onun hayatı Türkçe ve İngilizce oraya yazılabilir.Bu bizim gerçeğimiz.Bunu görmek Sivas´a değer kaybettirmez, değer kazandırır.

Bu kadim topraklar, tarih boyunca hoşgörünün kalesi olmuştur sevgili okurlar. Öksüze, yetime, kimsesize kimse olmuştur SİVAS.

Müslümanlarca da Hıristiyanlarca da iyi bilinen bu zatın, şehrin irfan geleneğinde asırlardır yaşadığına göre, ona gereken önemi vermenin zamanı gelmedi mi?

Adına bir park ve hayatını anlatan bir kitabe, asil bir vefa olarak tarihte yerini alıp, şehrimizin güzel geleceğine katkı sunmaz mı?